Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 06 : 516
Năm 2021 : 2.113
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế dân chủ

LĐLĐ HUYỆN HƯNG NGUYÊN

CĐ TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: QCDC/CĐ Hưng Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2017

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Năm học: 2017 – 2018

 

- Căn cứ Quyết định số 04/2000QĐ – BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ GD&ĐT về thục hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị trường học.

- Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ – BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trung học.

Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, BCH công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trường THCS Quang Trung thống nhất ban hành Quy chế thực hiện dân chủ, công khai các hoạt động của nhà trường với những quy định và nội dung như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế thực hiện dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ CBCC có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, ngăn chặn và chống tham, nhũng lãng phí, quan liêu, sách nhiễu.

2. Phát huy quyền dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

3. Phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dung dân chủ vi phạm hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở v iệc thi hành công vụ.

B. NỘI DUNG DÂN CHỦ TRONG NHÀ NƯỚC

I. Trách nhiệm của hiệu trưởng:

1. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ mọi hoạt động của nhà trường.

2. . Đánh giá việc thực hiện các công việc của nhà trườngvà các bộ phận trong nhà trường. Lắng nghe ý kiến đóng góp của CBCC, xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện nghĩa vụ của nhà trường.

3. Quản lý, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCC trong nhà trường. Sử dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, năng lực.

4. Tổ chức sinh hoạt, hội họp định kỳ, lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của CBCC, gặp gỡ traao đổi với CBCC về các vấn đề có liên quan.

5. Sử dụng tài sản và tài chính nhà trường một cách hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện các quy định về công khai tài chính.

6. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vị tham nhũng. Chịu trách nhiệm khi xảy ra hành vi tham nhũng trong nhà trường.

7. Phối hợp với công đoàn nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBCC hàng năm, hoặc triệu tập Hội nghị CBCC bất thường khi có yêu cầu theo đúng quy định và đảm bảo nội dung.

8. Phối hợp với công đoàn nhà trường xây dựng nội dung và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và xã hội như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực” trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo…” Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời.

II. Trách nhiệm của phó hiệu trưởng:

1. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động đúng nội quy, quy chế và có hiệu quả.

2. Thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên về các công việc được phân công thực hiện.

3. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.

III. Trách nhiệm của BCH CĐ:

1. Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho CBCC. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và các quyền lợi của CBCC. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chấp hành Nghị quyết hội nghị CBCC, các quy chế của ngành, các quy định cảu pháp luật, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của CBCC.

2. Tham gia việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động. Tham gia thành lập và điều hành hoạt động các tổ chức trong nhà trườn.

3. Tham gia xay dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC.

4. Tham gia vào công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thi đua, đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC.

IV. Trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân:

1. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật củ Đảng và Nhà nước; việc thực hiện các nội quy, quy chế chuyên môn; việc thực hiện Nghị quyết của hội nghị CBCC; việc sử dụng tài sản, tài chính của nhà trường; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo cảu CBCC.

2. Kiến nghị với Hiệu trưởng để kiểm tra khi phát hiện có vi phạm và phải giám sát việc kiểm tra, báo cáo kết quả với công đoàn và cấp trên.

3. Tiến hành kiêm tra các vi phạm khi có quyết định của hội nghị CBCC hoặc yêu cầu của cấp trên.

V. Trách nhiệm và quyền của CBCC:

1. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của CBCC. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và BGH nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thực hiện nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính. Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và xã hội.

2. Thực hiện nhiệm vụ phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp.

3. Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình, phát huy các ưu điểm, sửa chữa các các khuyết điểm để không ngừng tiến bộ. Thẳng thắn phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Có trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, kế hoạch của nhà trường.

4. Được biết và tham gia ý kiến với BGH nhà trường về các việc như sau:

- Chủ trương, giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến CBCC và nhà trường.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết, kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của nhà trường.

- Việc tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động, khen thưởng và kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân trong nhà trường.

- Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt cán bộ, nâng bậc lương CBCC.

- Sử dụng tài sản và tài chính của nhà trường. Phân bổ các nguồn ngân sách, thực hiện dự toán, quyết toán hàng quý, hàng năm.

- Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nhà trường.

- Việc xây dựng các nội quy, quy chế của nhà trường.

C. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các tổ chức đoàn thể và các cá nhân CBCC trong nhà trường phải thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định trong quy chế này. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận: TM.BGH

- BGH, TTCM, các tổ chức Hiệu trưởng

- Lưu VP.

 

 

Đặng Thị An

TM.BCHCĐ

Chủ tịch

 

 

 

Nguyễn Văn Hội

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới