Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 06 : 516
Năm 2021 : 2.113
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019- 2020

PHÒNG GD &ĐT HƯNG NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

 

Số : 24 /KH- THCS QT Hưng Đạo, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

 

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

 

- Căn cứ vào chỉ thị số 15 /CT – UBND ngày 30 / 8 /2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Năm học 2019-2020.

 

- Căn cứ công văn số: 1602 /2019/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30 / 8/2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An về nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

- Căn cứ vào Báo cáo số 153/ BC-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Hưng Nguyên về phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 • Căn cứ vào hướng dẫn số 169 /PGD của Phòng giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên ngày 10 tháng 9 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Dựa vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường.

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Năm học 2019-2020 là năm học được Đảng, Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo, có cơ chế chính sách ưu tiên cho phát triển giáo dục, năm học chúng ta tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục.

Nhà trường được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên, đặc biệt có sự quan tâm, tạo điều kiện Đảng ủy, Chính quyền của nhân dân hai địa phương xã Hưng Đạo và thị trấn Hưng Nguyên.

Giáo viên, nhân viên nhà trường đảm bảo về số lượng và chất lượng, có ý thức trách nhiệm, tự giác trong công việc, tận tụy với học sinh và chuyên tâm với nghề.

Học sinh cơ bản là ngoan, chăm học, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.

2. Khó khăn:

Nhân dân hai địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một bộ phận đời sống còn gặp khó khăn, một số gia đình bố mẹ đi làm ăn xa nên sự quan tâm giáo dục con cái có phần hạn chế.

Trường THCS Quang Trung hiện tại đang sử dụng cơ sở vật chất của hai điểm trường , ngân sách bị chi phối, chất lượng đầu vào lớp 6 thấp, công tác quản lý chỉ đạo, sinh hoạt tập trung của giáo viên và học sinh chưa thuận lợi.

 

 

 

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

I. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Tăng cường quán triệt đến mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đặc biệt là Luật Giáo dục 2019.

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử của CBGVNV và học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và hiệu quả.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội kiểm tra của cấp trên.

- Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu kỹ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về nội dung môn học, hoạt động giáo dục, phương pháp kiểm tra đánh giá. Nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tổ tư vấn tâm lý học đường trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý, từng bước đảm bảo việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

- Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ theo chương trình mới đã triển khai đồng bộ ở các trường THCS.

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý, từng bước đảm bảo việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tham gia các cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn trong học sinh THCS, Thi Giáo án dạy học tích hợp trong Giáo viên, thiết kế bài giảng Elerning; GV dạy giỏi cấp huyện; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC, Vận động viên để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp đạt kết quả cao.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2019 - 2021 đạt hiệu quả, lựa chọn đội tuyển tham gia thi GVDG cấp tỉnh năm học 2020 -2021 đạt kết quả cao; Tổ chức các kỳ thi HSG huyện lớp 9, KĐCL học sinh 6, 7, 8 nghiêm túc, khách quam, đúng quy định và tham gia thi HSG tỉnh đạt kết quả cao.

II, Các chỉ tiêu chính:

1. Danh hiệu thi đua:

Chi bộ : Trong sạch vững mạnh.

Nhà trường: Tiên tiến xuất sắc .

 1. đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, chuẩn chất lượng CSGD cấp độ 2. Công đoàn: vững mạnh xuất sắc.

Đội thiếu niên: Liên đội xuất săc.

 1. tiên tiến xuất sắc: KHXH, Tổ KHTN, Tổ Văn phòng.

2. Phát triển về số lượng:

Số lượng hoc sinh: 648 em ( 18 lớp)

Trong đó: Lớp 6 ( 4 lớp = 158 em)

Lớp 7 ( 4 lớp = 166 em)

Lớp 8 ( 5 lớp = 156 em)

Lớp 9 ( 5 lớp = 168 em)

Tuyển sinh lớp 6 : 160 em/ 160 em = 100 %

Học sinh lưu ban : 0.4% – 0.8 %

Học sinh bỏ học : 0%

3. Chất lượng giáo dục toàn diện:

3.1. Hạnh kiểm : Tốt: 495 em /648 em =78,38 %; Khá¸: 150/648 =23.14 %; Trung bình: 3/648 = 0,46% ; Yếu: 0.

3.2. Học lực : Giỏi : 38 em/ 648 em = 5,86 %; Khá : 291 em /648em = 44.9 %¸: Trung bình 316 em/ 648 em = 48,7% ; Yếu : 3 em / 648 em = 0,46 % .

3.3. Chất lượng mũi nhọn:

*. Học sinh giỏi cấp trường: 212 em/ 648 em = 32.7%

 

 

 

TT

Khối

Số lớp

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GDCD

TD

Tổng

1

6

4

7

 

 

 

7

 

 

7

 

7

28

2

7

4

7

 

 

 

7

 

 

7

 

7

28

3

8

5

7

7

7

7

7

7

7

7

 

15

78

4

9

5

7

7

7

7

7

7

7

7

 

15

78

Chung

 

19

28

14

14

14

28

14

14

28

 

44

212

 

*,Học sinh giỏi huyện : 9 môn thi lớp 9; đạt 12 điểm trở lên 27 lượt em. Điểm trung bình các môn thi 10.6.

 

Lớp môn

 

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GDCD

GDTC

TỔNG

VHÓA

GDTC

CHUNG

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

 

 

37

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

51

 

*. Học sinh giỏi tỉnh : Văn hóa: 1-2 ( 01 em môn GDCD , 1 em Địa lý )

Giáo dục thể chất : 01 em.

* Kiểm định chất lượng mũi nhọn khối 6,7,8 : Đạt 40 - 45 lượt em đạt điểm từ 12 điểm trở lên, trong đó có 13 em đạt giải, điểm TB đạt 10.2 điểm.

3.4 Chất lượng đại trà:

Chất lượng các môn thi khảo sát đạt từ trung bình trở lên 75-80 %;

Tốt nghiệp THCS: 165/168 = 98.2 %.

Tỷ lệ học sinh lên lớp: 645/648 = 99.53%

Thi vào THPT xếp thứ 3 của huyện, xếp thứ 90 - 95 của tỉnh.

3.5 Các cuộc thi:

Thi STKHKT : 02 sản phẩm dự thi cấp huyện , trong đó 1 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh.

4. Chất lượng đội ngũ:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 40 người.

Giáo viên được công nhận GV giỏi cấp huyện: 8 người (Tổ KHTN:4, KHXH: 4 )

Giáo viên giỏi tỉnh: 2 người ( Môn Âm nhạc, Địa lý )

CSTĐ cơ sở : 4 - 6 người;

LĐTT cấp huyện : 32 - 35 người.

 

Giáo viên đạt trên chuẩn: Trên 95 %.

5. Công tác xây dựng CSVC và trường đạt chuẩn quốc gia:

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động Tài trợ giáo dục trong nhân dân, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm.

Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trên 300.000.000 đồng,

Sữa chữa, mua sắm CSVC đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy học cho năm học 2019-2020.

Phấn đấu công nhận Chuẩn quốc gia giai đoạn 2 ( 2018-2023)

6. Công tác kiểm định chất lượng .

Giữ vững tiêu chuẩn CSGD cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2019-2020 . Đề ra các giải pháp để cải tiến chất lượng, cập nhật minh chứng, lưu trữ hồ sơ theo hệ thống mã hóa.

 1. Công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm.

100% cán bộ giáo viên viết SKKN, trong đó có 13 -15 sáng kiến đạt cấp cơ sở, 1-2 sáng kiến đạt cấp Tỉnh, đưa vào áp dụng 6 sáng kiến.

8. Y tế trường học : Phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

III, Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

*, Chỉ tiêu: 100 Cán bộ giáo viên , nhân viên đăng ký tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, mỗi cá nhân đăng ký 1-2 việc làm thiết thực, hiệu quả.

*, Biện pháp:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” “Cuộc vận động hai không” với 4 nội dung .Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

+ Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với các nội dung sau:

Thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. không để xảy ra các hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, lười biếng trong giảng dạy và công tác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, học sinh không tham gia các trò chơi điện tử không lành mạnh, có khuynh hướng bạo lực, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Quan tâm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường kỷ cương nền nếp, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

Tổ chức họat động giáo dục truyền thống cho học sinh các lớp đầu cấp ngay từ đầu năm học, cho học sinh toàn trường nhân các ngày lễ.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục:

2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục: Xây dựng kế hoạch giáo dục bao gồm PPCT, kế hoạch NGLL, Dạy học tự chọn, Hướng nghiệp, Bồi dưỡng HSG, Đổi mới PPDH, Đổi mới KT-ĐG … đầy đủ, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.2 Tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hin chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

- Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung được thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn, thể hiện bằng văn bản, có sự đối chiếu hàng năm sau khi đã đánh giá, rút kinh nghiệm và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục:

2.2.1 Đối với các môn học:

- Nhà trường tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn triển khai rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới, phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình GDPT hiện hành. Bố trí đủ thời lượng dạy học (cả dạy học tự chọn và chương trình địa phương); có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, kiểm tra định kỳ, đảm bảo thời điểm kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo Kế hoạch thời gian của năm học và khung phân phối chương trình của Bộ.

- Chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục là 35 tuần, được bố trí thực hiện trong 37 tuần. Các nội dung dạy học theo chủ đề, dạy học tự chọn, hoạt động TNST được đưa vào kế hoạch dạy học của các môn học/hoạt động giáo dục.

- Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệtvà là căn cứ để kiểm tra, giám sát nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

*, Biện pháp:

- Tổ chức cho các tổ/ nhóm chuyên môn rà soát , diều chỉnh nội dung theo hướng tinh giản, biên soạn và thực hiện chương trình môn học 35 tuần , được bố trí thực hiện trong 37 tuần,chương trình giáo dục phải thực hiện đầy đủ các hoạt động, một số môn như Mỹ thuật, âm nhạc, tin học cần trao đổi với các giáo viên có cùng chuyên môn trong cụm trường để biên soạn.

- Tổ chức tốt các hoạt động: Giáo dục hướng nghiệp, Giáo dục ngoài giờ lên lớp, Dạy học tự chon, Dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cụ thể:

2.2.2 Dạy học theo chủ đề và hoạt động trả nghiệm sáng tạo:

Trong mỗi học kỳ mỗi môn học xây dựng và thực hiện 2 chủ đề mới ( chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn) mỗi chủ đề phải thực hiện cho cả khối.

Hoạt động NCBH được tích hợp gắn liền với dạy học theo chủ đề, chọn 1- 2 tiết của chủ đề để tích hợp NCBH.

 • Nhà trưởng tổ chức 2 hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 9 tham quan khu di tích Kim Liên – Nam Đàn và khối 8 tham quan khu tưởng niệm Lê Hồng Phong tại Hưng Thông

2.2.3 Dạy học tự chọn: Triển khai toàn bộ các khối học tự chọn 2 tiết/ tuần môn tin học.

2.2.4 Hoạt động giáo dục hướng nghiệp:

Nhà trường tiếp tục triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của thủ tướng Chính phủ:

- Nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp(GDHN) và định hướng phân luồng học sinh cho cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh.

- Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương;

- Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động GDHN đảm bảo đủ thời lượng theo quy định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của từng nhà trường.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp.

- Chỉ đạo giáo viên thông qua các hoạt động dạy học để đánh giá đúng các năng lực, phát hiện năng khiếu của học sinh, định hướng, tư vấn cho học sinh phát triển các thế mạnh của mình để lựa chọn nghề nghiệp thích hợp trong tương lai. Thời lượng GGHN 9 tiết/ năm được chia thành 2 buổi, học kỳ I tổ chức 1 buôi vào tuần 22/12; học kỳ II tổ chức vào tuần 26/3.

 1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tổ chức tốt hoạt động “ Tuần lễ đầu năm học”, hướng dẫn học sinh ôn luyện bài Thẻ dục giữa giờ và duy trì thực hiện thường xuyên trong năm học.

Hoạt động giáo dục NGLL theo chủ điểm được thực hiện vào các ngày 5/9, 15/10, 20/11, 22/12 năm 2018, 19/1/; 3/2,26/3,30/4,19/5 của năm 2019.

3. Dạy học ngoại ngữ:

*, Chỉ tiêu:

100% giáo viên dạy Tiếng Anh nghiêm túc thực hiện kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020 ban hành theo quyết định số 5600/QĐ- UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

- Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

Tổ chức cho học sinh học tiếng anh tại phòng học bộ môn có hiệu quả.

Tổ chức tốt câu lạc bộ Tiếng Anh mỗi học kỳ 1 lần.

 1. đấu 65 -70 % học sinh thành thạo 4 kỹ năng: nghe , nói, đọc , viết.

*. Biện pháp:

Tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo chủ động trong việc thực kế hoạch của Phòng: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng, mua sắm đầy đủ thiết bị dạy học;

Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng cách tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp học tại chức, các trung tâm ngoại ngữ

Tăng cường tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ, thi hùng biện… khuyến khích, tạo cơ hội cho học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, nhằm tăng cường các kỹ năng nghe, nói, đọc , viết.

Trong thời gian tới nhà trường xây dựng kế hoạch tăng cường Ngoại ngữ trình Phòng phê duyệt để triển khai thực hiện.

4. Giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao.

*,Chỉ tiêu: Giáo viên dạy dạy đúng, đủ số tiết theo PPCT nhà trường, đảm bảo các tiết dạy lý thuyêt và thực hành ngoài trời . các có 54 học sinh giỏi cấp trường, 45 học sinh giỏi cấphuyện, 3-5 học sinh giỏi tỉnh.

*, Biện pháp:

Quản lý các tiết dạy của giáo viên một cách chặt chẽ, mua sắm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho luyện tập các môn thể thao để tham gia Hội khỏe phù đổng các cấp đạt kết quả tốt.

Sớm thành lập đội tuyển các môn dự thi tăng cường luyện tập để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp đạt kết quả cao.

Nhà trường tiếp tục rriển khai hiệu quả Quyết định số 3175/QĐ-UBND.VX ngày 18/7/2017 của UBND tỉnhKế hoạch số 1617/KH-SGD&ĐT ngày 18/8/2017 của Sở GDĐT về việc tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

*, Chỉ tiêu:

100% học sinh được phân theo học lực, hạnh kiểm theo khối lớp đúng chuẩn đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD.

Đạt chất lượng đại trà, mũi nhọn theo kế hoạch, đã được nêu ở II- mục 3.4

*, Biện pháp:

Đầu năm nhà trường giao khoán chất lượng đại trà và mũi nhọn cho giáo viên.

Bố trí giáo viên đứng lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi dúng theo năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo, xếp thời khóa biểu hợp lý, hạn chế tối đa việc bố trí dạy chéo môn.

Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy hướng tới kỹ năng thực hành của học sinh nhiều hơn. Tổ chức thi đồ dùng tự làm, mỗi người 1 đồ dùng / năm học có giá trị sử dụng tốt.

Quản lý chặt chẽ đến từng tiết dạy của giáo viên, từng tiết học của học sinh, phát hiện được những hạn chế qua từng tiết dạy để khăc phục kịp thời.

Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh qua từng môn học, phải đảm bảo khách quan công bằng, tạo được động lực cho người học.

Quản lý tốt các cuộc thi khảo sát chất lượng, thi HSG cấp trường từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi để đánh giá đúng thực chất kết quả của người học, người dạy, đồng thời lưạ chọn đội tuyển học sinh giỏi chính xác.

Giao trách nhiệm cho giáo viên phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi trong từng tiêt dạy, kết hợp việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong từng tiết học trên lớp với bồi dưỡng theo lịch phân công của nhà trường, kết quả bồi dưỡng là một tiêu chí được đưa vào đánh giá xếp loại thi đua vào cuối năm học

6, Tiếp tục thực hiện tốt giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

*, Chỉ tiêu: Tiếp nhận và động viên 100% trẻ khuyết tật đến trường để tiếp tục học tập.

*, Biện pháp: Làm tốt công tác tuyên truyền để giáo viên học sinh gần gũi quan tâm đến học sinh khuyết tật, Đội TNTP Hồ Chí Minh phát động phong trào để ủng hộ học sinh khuyết tật.

7. Triển khai các cuộc thi:

*, Chỉ tiêu: Đạt các chỉ tiêu nhà trường và UBND huyện giao.

*, Biện pháp: Nhà trường có kế hoạch triển khai các cuộc thi ngay từ đầu năm học, giao trách nhiệm cho các tổ chuyên môn phân công cho các thành viên cụ thể về số lượng cần đạt, thời gian hoàn thành; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc báo cáo với lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

8. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

*, Mục tiêu:

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng về phương pháp giáo dục của chương trình GDPT tổng thể: “Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển.

Đảm bảo các tiết dạy yêu cầu sử dụng đồ dùng phải đạt 100%.

100% tiết dạy phải đạt yêu cầu trở lên. Trong đó giỏi, khá đạt 80% trở lên.

100% CBQL , giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo quy định, và có kế hoạch tự bồi dưỡng.

*. Biện pháp :

Kiểm tra chặt chẽ quá trình lên lớp của giáo viên, khâu soạn bài và tổ chức dạy học, nhắc nhở và có biện pháp uốn nắn để giáo viên áp dụng phương pháp dạy học có hiệu quả theo tinh thần đổi mới.

Khuyến kích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bằng hình thức trình chiếu hỗ trợ cho bài giảng đạt hiệu quả cao hơn.

Đa dạng hóa các hình thức dạy học : Ngoài việc tổ chức cho học sinh học tập trên lớp cần coi trong giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài trường, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý nhắm tạo niềm vui, hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung kiến thức các giá trị truyền thống dân tộc và giá trị văn hóa thế giới.

8.2, Đổi mới kiểm tra đánh giá :

*.Chỉ tiêu :

100% giáo viên thực hiện các quy định về nội dung đề thi trong các kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh, thực hiện bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi khảo sát chất lượng của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc về đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT theo thông tư 58/2011/BGD&ĐT ngày 12/12/2011. .

*, Biện pháp :

Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy chế ở tất cả các khâu, đảm bảo thực chất khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Chỉ đạo các Tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho từng môn, lớp, thống nhất khung thời gian có số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu, hình thức cho các bài kiểm tra định kỳ; thảo luận, thống nhất ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ. (tự luận/ tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan).

Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và tình hình thực tế của học sinh, các tổ nhóm chuyên môn xác định tỉ lệ cho từng mức độ trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng, vận dụng cao (khoảng 50 - 60% cho các mức nhận biết và thông hiểu; 40-50% cho vận dụng và vận dụng cao).

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan (nếu kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan thì phần tự luận chiếm tối thiểu 30%), giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hưong, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

9. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý:

9.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:

+ Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên theo hướng tích cực, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn.

+ Chủ động trong việc xây dựng chương trình nhà trường, xây dựng ma trận đề kiểm tra, xây dựng chủ đề môn học , thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

+ Đổi mới sinh hoạt động chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tích hợp hoạt động nghiên cứu bài học với dạy học theo chủ đề.

+ Tham gia các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối.

9.2. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

* Chỉ tiêu:

- 100 % giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn, có trên 90 % GV đạt trên chuẩn.

- 100% cán bộ, giáo viên không vi phạm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định của ngành.

*, Biệp pháp:

+ Về chính trị tư tưởng:

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Quán triệt và tổ chức kiểm điểm việc thực hiện: Chuẩn đạo đức nhà giáo ( Ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT) và các hành vi giáo viên không được làm quy định tại điều 35 Điều lệ trường phổ thông.

Phối hợp với công đoàn và các tổ chức trong nhà trường tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

+ Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban bi thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD.

Tổ chức thao giảng thực tập, hội thảo chuyên đề, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm , tham gia các kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh để cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm nâng cao kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các lớp học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như :Bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục.

10. Xây dựng cơ sở vật chất trường học – Trường chuẩn quốc qia.

*. Chỉ tiêu:

- Bổ sung, mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học.

- Sữa chữa các hạng mục công trình, các phòng chức năng trong nhà trường để đảm bảo cho việc học tập và sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

- Xây dựng cảnh quan môi trường Xanh- Sạch – Đẹp, an toàn và thân thiện.

- Đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn (2018-2023).

*. Biện pháp:

- Tiếp tục rà soát, tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại thông tư 18/ 2012/TT BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về “ Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia ” đề nghị Sở giáo dục thẩm định vào cuối tháng 9/2019.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Làm tốt công tác Xã hội hóa giáo dục vận động sự ủng hộ đóng góp của nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 2 địa phương để làm tốt công tác xây dựng CSVC trường lớp học.

- Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục : Nhà trường- Gia đình – Xã hội để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh.

11. Công tác PCGD-THCS

*. Chỉ tiêu

- Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3.

- Hoàn thiện số liệu phần mềm, các loại sổ sách chính xác.

*. Biện pháp :

- Phân công giáo viên điều tra theo đơn vị khối, xóm đầu tháng 8.

- Cập nhật vào số liệu phần mềm trong tháng 9.

- Từ ngày 1-5 tháng 10 /2018 Ban chỉ đạo tiến hành tự kiểm tra các tiêu chuẩn và hoàn thiện hồ sơ. Từ ngày 10 -15/10/2018 trình UBND huyện công nhận.

12, Công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm

*, Chỉ tiêu :

- 100% giáo viên đều có sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 13 sáng kiến đạt cấp cơ sở, 1 sáng kiến đạt cáp tỉnh, đưa vào áp dụng có hiêu qủa 6 sáng kiến.

* Biện pháp :

- Đầu năm nhà trường động viên và cho giáo viên đăng ký tên đề tài, kiểm tra thường xuyên và đôn đốc để giáo viên hoàn thành đúng thời gian.

- Tăng cường công tác sinh hoạt tổ nhóm để trao đổi kinh nghiệm.

 • Đưa vào xem xét thi đua và có khen thưởng kịp thời.

13. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:

13.1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản qui định về quản lí nhà nước đối với giáo dục trung học

Ngoài các văn bản đã được triển khai thực hiện từ năm 2010 trở về trước đang còn hiệu lực, cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới được ban hành như Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học; Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường TH, THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành qui định về dạy thêm, học thêm; Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học.

13.2. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giáo dục trung học.

Tăng cường hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng trường cần đề ra được Nghị quyết cho cả một giai đoạn và cụ thể hóa kế hoạch hàng năm, đồng thời giám sát nhà trường thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường.

Hiệu trưởng tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chủ động trong quan hệ phối hợp, cộng tác để tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch trong nhà trường từ kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học và đặc điểm, tình hình nhà trường.

Thực hiện dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch các hoạt động trong nhà trường, thực hiện đúng thời điểm và hình thức theo quy định của thông tư 26 của Bộ GD&ĐT với nội dung 3 công khai” Công khai chất lượng giáo dục; công khai về CSVC – Đội ngũ; công khai thu, chi tài chính để người học và xã hội đánh giá.

13.3. Tăng cường công tác kiểm tra.

BGH tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cá nhân, tổ chuyên môn. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào: Các điều kiện đảm bảo chất lượng; việc triển khai tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; việc chấp hành chủ trương, chính sách, việc thực hiện các qui chế chuyên môn, qui định của ngành.

 1. thời xử lý, chấn chỉnh những sai phạm về quy chế thi, kiểm tra, cho điểm sai lệch, đánh giḠsai kết quả học tập, đạo đức học sinh, thực hiện sai sai Thông tư 58/BGD-ĐT; việc cập nhật điểm vào sổ, học bạ không kịp thời, sai lệch, kiểm tra định kỳ không đúng qui định. .

13.4. Ứng dụng CNTT dạy học và công tác quản lý.

*. Chỉ tiêu:

-100% CBGVCNV thành thạo về công nghệ thông tin.

- 90 % giáo viên soạn bài , biết soạn bài trên Powe để trình trình chiếu trong các tiết dạy.

- Trang bị đầy đủ phần mềm trong quản lý và dạy học.

*, Biện pháp:

Tập huấn thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên biết sử dụng phần mên : Như EMIS, Bồi dưỡng thường xuyên, phổ cập..., cho cán bộ quản lý; phần mền VN.EDU cho giáo viên.

Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trình chiếu trong giảng dạy, dạy chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chủ đề.

 1. sắm thêm máy chiếu, có phòng cố định phục vụ cho việc cho các tiết học sử dụng trình chiếu.

Ứng dụng Công nghệ thông tin được xem xét trong việc xếp loại giờ dạy của giáo viên.

14. Công tác y tế trường học:

* , Chỉ tiêu:

- 100% học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế.

- 100 % học sinh được khám sức khỏe định kỳ.

*, Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong các bậc phụ huynh để học sinh tham gia mua bảo hiểu y tế đạt chỉ tiêu.

- Phối hợp với trạm y tế xã, trung tâm y tế dự phòng huyện Hưng Nguyên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, tuyên tuyền và phòng chống các dịch bênh theo mùa.

làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe hàng ngày học sinh.

15. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Các phong trào thi đua của nhà trường được sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

- Việc khen thưởng danh hiệu tập thể, cá nhân phải làm đúng quy trình và thực hiện đúng văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.

- Khen thưởng danh hiệu tập thể, chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến theo chế độ quy định của Nhà nước, khen thưởng tập thể lớp, khen thưởng danh hiệu học sinh theo quy chế nội bộ của nhà trường.

+ Nhà trường khen thưởng kịp thời để động viên học sinh và giáo viên có thành tích trong học tập và giảng dạy.

Năm học 2019-2020 trường THCS Quang Trung quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra phấn đấu dạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc. Trường THCS Quang Trung rất mong được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên, sự đồng thuận của nhân dân hai địa phương cùng tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, hy vọng rằng Trường THCS Quang Trung trong năm học 2019-2020 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

 

Nơi nhân:

 • Phòng GD&ĐT Hưng Nguyên; HIỆU TRƯỞNG
 • UBND Xã Hưng Đạo;
 • UBND thị trấn Hưng Nguyên;
 • Các tô chức trong nhà trường;
 • Lưu VT..

Đặng Thị An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 8/2015

- ¤n tËp, phô ®¹o, kiÓm tra l¹i sau hÌ cho häc sinh. Chó ý häc sinh xÕp lo¹i häc lùc yÕu cña n¨m häc 2014-2015

- Ph©n c«ng chuyªn ®Ò hÌ 2015 theo kÕ ho¹ch cña Phßng

- Thi l¹i xÐt lªn líp n¨m häc 2015-2016. Tùu tr­êng ngµy 14/8

- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ CSVC, thiÕt bÞ – th­ viÖn

- Ph©n c«ng chuyªn m«n, chuÈn bÞ khai gi¶ng

- Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh n¨m häc 2015-2016 tõ 24/8/2015

Th¸ng 9/2015

- ChuÈn bÞ vµ tæm chøc tèt khai gi¶ng n¨m häc míi

- X©y dùng Quy chÕ chuyªn m«n, kÕ ho¹ch n¨m häc 2015-2016 th«ng qua chi bé, héi ®ång tr­êng vµ t¹i héi nghÞ CBCC ®Çu n¨m

- §iÒu tra PCGD t¹i 2 x·. Hoµn thµnh ®iÒu tra, xö lý sè liÖu PCGD

- Tæ chøc thùc hiÖn tèt nÒn nÕp chuyªn m«n

- DuyÖt KH d¹y thªm-häc thªm.

- DuyÖt kÕ ho¹ch. Tæ chøc héi nghÞ CBCCVC

- Tæ chøc häp CMHS, b¸o ®Çu n¨m häc.

- Thµnh lËp ®éi tuyÓn båi d­ìng K9 tõ 15/9-20/9. Tæ chøc d¹y thªm häc thªm

- SHCM cÊp tr­êng

- §¨ng kÝ ®Ò tµi SKKN

Th¸ng 5/2016

- KiÓm tra thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh n¨m häc 22/5/2016. KÕt thóc n¨m häc muén nhÊt 31/5/2016

- Hoµn thiÖn hå s¬ líp 9

- XÐt TNTHCS, xÐt lªn líp

- KiÓm tra viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc lùc, h¹nh kiÓm häc sinh

- NghiÖm thu ®Ò tµi SKKN ë tr­êng vµ nép Phßng

- ¤n tËp cho häc sinh thi vµo líp 10 THPT

- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuyªn m«n gi¸o viªn cuèi n¨m

- Tæng kÕt n¨m häc 2015 – 2016

- B¸o c¸o sè liÖu tæng kÕt cuèi n¨m vÒ Phßng

- §¸nh gi¸ ngoµi bËc THCS

Th¸ng 6/2016

- Tæng hîp, hoµn tÊt c¸c v¨n b¶n thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc n¹p vÒ phßng GD&§T tr­íc ngµy 5/6/2016.

- ¤n tËp cho häc sinh thi vµo líp 10 xong tr­íc ngµy 20/6/2016

- Thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT

Th¸ng 7/2016

- Gi¸o viªn vµ häc sinh nghØ hÌ

- TuyÓn sinh líp 6 n¨m häc 2016 - 2017

- Hoµn thiÖn hå s¬ tuyÓn sinh líp 6 n¨m häc 2016-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới