Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 06 : 516
Năm 2021 : 2.113
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TKB lần 4 ( điểm 2)

THỜI KHÓA BIỂU-Năm học 2018 – 2019 - Điểm 2 Số 4 ( Thực hiện từ ngày 1 / 4 /2019 )

Thứ

Tiết

6C - Hà

6D - Tâm

7D –Phượng

7E- Chiến

8D - Lý

8E - Dung

9D - Tú

9E–Thủy

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn- Hội

Sử - Tâm

Anh – Phượng

Văn - Chiến

Văn - Lý

Anh - Dung

Toán – C.Tú

Văn- Thủy

3

Thể - Thiện

C.Nghệ - Khoa

Sinh – Tuyết

Toán – Trường

Toán – C.Tú

Nhạc – P Anh

Tin- Huệ

Hóa - Oanh

4

Lý – Huệ

Toán – Trường

Tin-Ng.Hiến(A)

Sinh – Tuyết

Sinh - Oanh

Thể - Thiện

Văn- Thủy

Anh - Dung

5

C.Nghệ - Khoa

Lý – Huệ

Toán – Trường

Nhạc – P Anh

Anh - Dung

Toán – C.Tú

Hóa - Oanh

Tin - Quyền

 

 

3

1 1

Văn- Hội

CD - Chiến

Nhạc – P Anh

Anh – Phượng

Địa - Hương

Thể - Thiện

Toán – C.Tú

Văn- Thủy

2

Văn- Hội

Tin– Khoa

Thể - Thiện

Văn - Chiến

Toán – C.Tú

Địa - Hương

Văn- Thủy

MT - Ng Tú

3

CD - Chiến

Thể - Thiện

Anh – Phượng

Tin-Ng.Hiến(A)

Hóa - Binh

C.Nghệ - Khoa

Văn- Thủy

Sử - Tâm

4

Thể - Thiện

Anh – Phượng

MT – Ng Tú

Sử - Tâm

C.Nghệ - Khoa

Tin – Ng Hiền

Lý – Huệ

Sinh - Nhàn

5

Anh – Phượng

Sinh – Huệ

Sử - Tâm

MT – Ng Tú

Tin – Ng Hiền

Hóa - Binh

Sinh - Nhàn

C.Nghệ - Khoa

 

 

4

1

Toán – Sính

Văn- Hội

Sử - Tâm

Thể - Thiện

Toán – C.Tú

Lý – Huệ*

Hóa - Oanh

Địa - Hương

2

Toán – Sính

Toán – Trường

Địa–Hương( H)

Lý – Huệ*

Thể - Thiện

Toán – C.Tú

Sử - Tâm

Anh -Dung

3

MT – Tú (O)

Địa - Hương

Toán – Trường

Sử - Tâm

Anh -Dung

Văn - Lý

Thể - Thiện

Lý – Huệ

4

Sử - Tâm

MT – Tú (O)

Lý – Huệ*

Toán – Trường

Văn - Lý

Anh -Dung

Toán – C.Tú

Thể - Thiện

5

 

 

 

 

Văn - Lý

Sinh - Oanh

Anh -Dung

Toán – Trường

 

5

1

Anh – Phượng

Toán – Trường

C.Nghệ - Khoa

Tin-Ng.Hiến(A)

Sử - Tâm

CD – Lý

Lý – Huệ

Văn- Thủy

2

Sinh – Huệ

Anh – Phượng

Tin-Ng.Hiến(A)

Toán – Trường

CD – Lý

Sử - Tâm

C.Nghệ - Khoa

Văn- Thủy

3

Tin– Khoa

Nhạc-P.Anh(C)

Sinh – Tuyết

Anh – Phượng

Địa - Hương

Văn - Lý

Tin- Huệ

Toán – Trường

4

Địa - Hương

Sinh – Huệ

Văn - Chiến

C.Nghệ - Khoa

Nhạc – P Anh

Văn - Lý

Văn- Thủy

Sử - Tâm

5

 

 

Văn - Chiến

Sinh – Tuyết

 

 

Địa - Hương

Tin - Quyền

 

 

6

1

Nhạc- P.Anh(C)

Tin– Khoa

Địa–Hương( H)

Toán – Trường

Thể - Thiện

Toán – C.Tú

CD – Thủy

Lý – Huệ

2

Tin– Khoa

Thể - Thiện

Toán – Trường

Văn - Chiến

Lý – Huệ

Sinh - Oanh

Toán – C.Tú

CD – Thủy

3

Sinh – Huệ

Văn- Hội

Thể - Thiện

Văn - Chiến

Sinh - Oanh

Tin– N. Hiền

MT – Ng Tú

Toán – Trường

4

C.Nghệ - Khoa

Văn- Hội

Văn - Chiến

CD – Lý

Tin– N. Hiền

MT – Ng Tú

Anh - Dung

Sinh - Nhàn

5

 

 

CD – Lý

Địa–Hương( H)

MT – Ng Tú

Anh - Dung

Sinh - Nhàn

Hóa - Oanh

 

7

1

Toán – Sính

Văn- Hội

Anh – Phượng

C.Nghệ - Khoa

Hóa - Binh

Địa - Hương

Thể - Thiện

Toán – Trường

2

Toán – Sính

C.Nghệ - Khoa

Toán – Trường

Anh – Phượng

Toán – C.Tú

Hóa - Binh

Anh - Dung

Thể - Thiện

3

Anh – Phượng

Toán – Trường

C.Nghệ - Khoa

Địa–Hương( H)

Văn - Lý

Toán – C.Tú

Văn- Thủy

Anh - Dung

4

Văn- Hội

Anh – Phượng

Văn - Chiến

Thể - Thiện

Anh - Dung

Văn - Lý

Sử - Tâm

Văn- Thủy

5

SH- Hội

SH- Tâm

SH - Phượng

SH – Chiến

SH– Lý

SH – Dung

SH - CTú

SH – Thủy

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới