Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 270
Năm 2021 : 5.504
 16/04/21  Hoạt động  90
Báo cáo hoạt động đội năm học 2019 - 2020
 21/09/19  Tin tức - Thông báo  204
PHÒNG GD&ĐT HƯNG NGUYÊNTRƯỜNG THCS QUANG TRUNG​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc​Số: /KH-KHCMHưng Nguyên, ngày tháng 9 năm 2019  KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020 * Căn cứ để xây dựng kế hoạch:- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành ...
Video Clip
Văn bản mới